Lärande och utveckling av VFU inom förlossning och mödrahälsovård

För att säkra en långsiktig kompetensförsörjning inom förlossning och mödrahälsovård inom Region Stockholm så behöver det utbildas fler barnmorskor. Men för att det ska vara möjligt behöver vi tillsammans se hur vi kan utveckla lärandemiljöerna och de pedagogiska metoderna för den verksamhetsförlagda utbildningen. Region Stockholm har avsatt utvecklingsmedel för detta vilket resulterat i fyra projekt som kommer att redovisas. Ytterligare medel är nu avsatt 2019 för att sprida lärande och framgångsrika erfarenheter till fler verksamheter. 

Ladda ner programmet