Chefsutbildning gruppdynamik och konflikthantering

Utbildning för chefer kring gruppdynamik, gruppers utvecklingsfaser samt konflikthantering. 

Kursen håller leg psykolog/organisationskonsult Anna Larsson Rosu i från Feelgood Företagshälsovård.

Lite om innehållet:
Gruppdynamik:
- Förslag ges till cheferna på ett gruppkontrakt.
- Vikten av tydliga mål och arbetsuppgifter tas upp.
- Fokus läggs på egna vardagsnära exempel samt på konkrekta metoder och praktisk vägledning.
Konfllikthantering:
- Genomgång av "olika typer av konflikter" och om hur man kan förhålla sig.
- Beskrivning ges på hur en konflikt kan eskalera samt förslag på hur man kan lösa en konflikt på olika nivåer.
- Fokus läggs på egna vardagsnära exempel som diskuteras samt på konkreta metoder och praktisk vägledning. 
Workshop utifrån case.
Avslutning och sammanfattning.


Kurstillfällen

Titel: Tillfälle 1
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-06 08:30
2019-11-06 16:30
Plats: Bergrummet, skepp 1
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2019-10-31

Titel: Tillfälle 2
Startdatum:
Slutdatum:
2019-11-26 08:30
2019-11-26 16:30
Plats: Bergrummet, skepp 1
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2019-11-21

Titel: Tillfälle 3
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-03 08:30
2019-12-03 16:30
Plats: Bergrummet, skepp 19
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2019-11-28

Titel: Tillfälle 4
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-04 08:30
2019-12-04 16:30
Plats: Marmorhallen, hus 48, plan -1
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2019-11-28

Titel: Tillfälle 5
Startdatum:
Slutdatum:
2019-12-10 08:30
2019-12-10 16:30
Plats: Marmorhallen, hus 48, plan -1
Lediga platser: 11
Sista anmälningsdag: 2019-12-05