Chefsutbildning gruppdynamik och konflikthantering

Utbildning för chefer på Södersjukhuset kring gruppdynamik, gruppers utvecklingsfaser samt konflikthantering. 

Kursen håller leg psykolog/organisationskonsult Anna Larsson Rosu i från Feelgood Företagshälsovård.

Lite om innehållet:
Gruppdynamik:
- Förslag ges till cheferna på ett gruppkontrakt.
- Vikten av tydliga mål och arbetsuppgifter tas upp.
- Fokus läggs på egna vardagsnära exempel samt på konkrekta metoder och praktisk vägledning.
Konfllikthantering:
- Genomgång av "olika typer av konflikter" och om hur man kan förhålla sig.
- Beskrivning ges på hur en konflikt kan eskalera samt förslag på hur man kan lösa en konflikt på olika nivåer.
- Fokus läggs på egna vardagsnära exempel som diskuteras samt på konkreta metoder och praktisk vägledning. 
Workshop utifrån case.
Avslutning och sammanfattning.