Chefshandledning i grupp

Region Stockholm erbjuder dig som är första linjens chef att delta i chefshandledning i grupp med start hösten 2019 och våren 2020.

Genom handledningen får du möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektera kring vardagliga frågeställningar kopplade till ditt uppdrag som chef.

Insatsen bidrar också till ett lärande och ett erfarenhetsutbyte över organisationsgränser tillsammans med andra kollegor inom regionen.

Handledningsgruppen består av en samtalsledare och sju till tio deltagare från olika förvaltningar och bolag. Gruppen träffas tio gånger under ett år och metoden främjar ett dynamiskt lärande på såväl individ- som gruppnivå.

Gruppen träffas 10 ggr á tre timmar under ett år. Plats och tid görs upp av varje grupp.

Grupper startas succesivt alltefter de fylls.

Välkommen med din anmälan!

Frågor besvaras av karin.franke@sll.se

Ladda ner mer information om chefshandledning i grupp


Kurstillfällen

Titel: Chefshandledning i grupp
Startdatum:
Slutdatum:
2020-05-25 08:00
2021-05-24 11:00
Plats: Meddelas senare
Lediga platser: 100
Sista anmälningsdag: 2020-02-29
Status: Inställd