Heroma Verksamhetschef 14 okt+ 14 nov

Genomgång av Heroma  riktat til de verksamhetschefer och chefer som har personal som sköter rapportering och schemahanteringen för kostnadsställlet. 

Genomgång av Heroma , semesteröversikt , tjänstgöringsrapporter och utanordningslista