Brandskydd på byggarbetsplatser

Välkommen till endagsutbildning ”Brandskydd på byggarbetsplatser” som Brandskyddsföreningen kommer att hålla.Utbildningen är så gott det går anpassad efter vad som är aktuellt för dig som leder byggprojekt på Locum. Orsaken att den inte är helt anpassad är att du kommer erhålla ett CFPA*-certifikat (Fire Safety during Construction Work) förutsatt att du klarar det skriftliga provet i slutet av dagen och inte har avvikit under utbildningen.

Utbildningen är obligatorisk då utbildningen behövs för att kunna utföra de uppgifter som anges ibland annat branddelegationen.

Genomgångar kommer att hållas under våren som är specifikt inriktade på vad som gäller för byggprojekt på Locum och vilka mallar som finns och kan vara aktuella i just dina projekt.

Målsättningen är att du efter detta skall känna en trygghet gällande brandfrågor i byggprojekt.

 

Innan kursen börjar på morgonen finns det möjlighet till en morgonmacka från kl 8:30 vid kurslokalen Strömmen.

Utbildningen beräknas avslutas kl. 16:30.

Lunch i form av sallad av något slag kommer ingå.

Vänligen ta med din dator.

 

Om du har anmält dig och får förhinder att delta vänligen meddela Aleksandra Stevanic.

 

Väl mött!

Kerstin Paulson, Projektstaben

* Confederation of Fire Protection Associations