Laryngo- och bronkoskopi och Pediatriska ÖNH-sjukdomar

Kursen som ges på Patientområde ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna riktar sig till läkare under senare delen av sin ST-utbildning i öron-, näs- och halssjukdomar samt färdiga ÖNH-specialister. Förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i ÖNH-området hos barn. Praktisk träning att genomföra laryngoskopier och bronkoskopier.

Kursen ges av Patientområde ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och riktar sig till läkare i slutet av sin ST-utbildning i öron-, näs- och halssjukdomar samt färdiga ÖNH-specialister. Kursen förmedlar kunskaper i diagnostik och hantering av kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i ÖNH-området hos barn samt praktisk träning att genomföra laryngoskopier och bronkoskopier.

 

På den fem dagar långa kursen ägnas kurstiden till praktiska skopiövningar och föreläsningar.

 

Föreläsningarna kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av framför allt kirurgskt behandlingsbara sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet hos barn. Exempel på detta är kongenitala missbildningar som halscystor, fistlar, choanalatresi och laryngomalaci. Genomgång av aktuella utrednings- och behandlingsprinciper för barn med hemangiom och vaskulära missbildningar, intubationsskador, trauma, atypiska mykobakterieinfektioner och stämbandspareser. Olika tonsilloperationstekniker gås igenom. Kursen förmedlar kunskap om hur man gör en utvärdering av barn med andningsbesvär och diagnostiserar kongenitala och förvärvade luftvägshinder, hur man genomför flexibla endoskopiundersökningar i vaket tillstånd, laryngo- och bronkoskopi i narkos samt speciella hänseenden som behöver tas vid barnanestesier i samband med skopier.


Under hela kursveckan ges deltagarna stora möjligheter att med praktiska moment träna upp sin förmåga att genomföra mikrolaryngoskopier och bronkoskopier på kaniner samt träningsmodeller. Under en dag tränas bronkoskopier på sövda grisar. Avlägsnande av främmande kroppar från trachea och bronker ingår som ett delmoment i dessa övningar.

Instrumentdemonstration med genomgång av laryngoskop och bronkoskop samt lämpliga skopiinstrument sker i anslutning till övningarna.

Kostnad för kursen: 15 900 kr.

Besked om antagning: Senast 20/12. Plats ska vara betald och bekräftad av sökande senast 15/1. 

Avbokning: När deltagaren bekräftat sin plats finns det inte möjlighet att få kursavgiften återbetald.

Kursledare: Caroline Gahm, David Landin och Andreas Ekborn

Kontaktperson: Madelene Roth Lundfeldt, e-mail madelene.roth-lundfeldt@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Utbildning 2-6 mars
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-02 08:45
2020-03-06 16:00
Plats: Karolinska Universitetsjukhuset Solna, Eugeniavägen 23, Kursrum: Lars Leksell A06:04
Lediga platser: -3
Sista anmälningsdag: 2019-12-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.