Tematräff inkluderande rekrytering

Vad krävs av oss som arbetsgivare för att uppnå en inkluderande rekryteringsprocess?

Vad behöver du som rekryterande chef och HR göra och tänka på?

Målgrupp: Chefer och HR men också du som arbetar med rekrytering och/eller diskrimineringsfrågor.

Region Stockholm ska upphandla ett nytt rekryteringsverktyg och vi behöver kvalitetssäkra själva rekryteringsprocessen, generellt och ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Därför behöver vi din medverkan i detta arbete.

Eftermiddagen bjuder på föreläsning, gruppdiskussioner och övningar.

Seminariet leds av Gabriella Fägerlind som arbetar med jämställdhet- och mångfaldsfrågor med stor kunskap om rekrytering.

Gabriella är författare till böckerna ”Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling” och ”Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats” med utgångspunkt i forskningen.

Frågor besvaras av Eva Bergman, eva.l.bergman@sll.se