Hjms Förskrivarutbildning: Stödstänger. Nytt sortiment: SuperPole samt "gamla" Gripo Alu.

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Stödstång Gripo Alu utgård inom kort. En ny stödstång kommer in i vårt sortiment. Stödstången har bl.a. ett grepp som går att vrida med runt stången varefter patienten förflyttar sig. Information och genomgång av nya SuperPole.

Förskrivaren ska få kunskap om nya och gamla stödstångssystem (Funktionsrad 181803) och förskrivning av dessa.

 

Innehåll:

  1.  Information och genomgång av nya SuperPole.
  2. Vi ger också information och går igenom Gripo Alu, som kommer finnas kvar som rekondat hjälpmedel.
  3. Genomgång av vad man som förskrivare och patient bör tänka på vid förskrivning av stödstång, både utifrån hjälpmedlet i sig och utifrån Hjälpmedelsguiden. av stödstång.
  4. Praktiskt moment då deltagarna får prova på att montera en stödstång samt de handtag som hör till. Möjlighet att testa var "grejerna går för"

 

Föreläsare:

Catarina Kling, Hjälpmedelskonsulent

Gertrud Ersson, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se