Hjms Förskrivarutbildning: Rullstolsdyna Starlock

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Förskrivare ska få information om hur sittdyna Starlock kan användas för positionering i sittande samt egen erfarenhet av handhavande och göra inställningar av dynan.

 

Innehåll:

Produktinformation och beskrivning hur dynan kan användas att positionera i sittande ges av utbildare och produktexpert från Etac.

Praktiska övningar gällande handhavande och inställningar av dynan

 

Föreläsare:

Josefina Frisk utbildare och produktexpert från Etac

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post:
hjmsutbildning.slso@sll.se