Hjms Förskrivarutbildning: Trehjuliga cyklar för barn

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Förskrivaren ska få kunskaper för att kunna prova ut och välja rätt cykel och tillbehör utifrån patientens behov.

 

Innehåll:

Teori: Regelverk vid förskrivning av cykel, sortiment och tillbehör samt hur man väljer cykel och tillbehör utifrån patientens behov.

Praktik: inställning, justering av cykel och montering av tillbehör

 

Föreläsare:

Daniel Windå, Hjälpmedelskonsulent

Sara Lindman, Hjälpmedelskonsulent 

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Sjukgymnast/Fysioterapeuter som förskriver cyklar till barn.

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se