Hjms Förskrivarutbildning: Komfortrullstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Behörig att delta:

  • Du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde.
  • Din verksamhet beställer  komfortrullstolar från Hjälpmedel Stockholm.

Din anmälan kommer att manuellt granskas inför kvittens skickas att du har en plats.  Du kan vänta dig en kvitten från och med vecka 35.

 

Syfte: 

Förskrivaren ska få :

  • Genomgång av vuxensortimentet av komfortrullstolar.                              
  • Genomgång av tillvägagångssätt vid utprovning av en komfortrullstol.                                                                               Information om de vanligaste tillbehören och inställningsmöjligheterna med rullstolarna Azalea och Dahlia.                                 
  • Erfarenhet av att själva få prova att göra de grundläggande inställningarna på rullstolarna Azalea och Dahlia.                                                

Innehåll:

Genomgång av vuxensortimentet av komfortrullstolar och tillvägagångssätt vid utprovning. Vi går igenom inställningsmöjligheter av rulllstolarna Azala och Dahlia och du får praktiskt prova att göra de grundläggande inställningarna för dessa stolar.

 

Föreläsare:

Anette Upperud, hjälpmedelskonsulent

Martin Larsson ,hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Komfortrullstolar- vuxensortiment
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-18 13:00
2020-11-18 16:30
Plats: Måsen Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-11-09

Titel: Komfortrullstolar- vuxensortiment
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-19 08:30
2020-11-19 12:00
Plats: Måsen Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2020-11-09