Hjms Förskrivarutbildning: Gåstolar och ståstöd-Mekarkurs

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Förskrivaren ska få teoretisk och praktisk kunskap gällande funktioner och inställningar av ståstöd och gåstolar med tillbehör, utifrån patientens behov.

 

Innehåll:

Teori: Genomgång av sortiment, funktion och tillbehör av gåstolar och ståstöd

Praktik, Inställningar och justeringar av gåstolar och ståstöd samt montering av tillbehör

 

 

Föreläsare:

Daniel Windå, Hjälpmedelskonsulent

Sara Lindman, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Gåstöd och Gåstolar mekarkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-18 08:30
2020-03-18 12:30
Plats: Måsen Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2020-03-09