Hjms Förskrivarutbildning: Ögonstyrda datorer

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Logopeder

Syfte:

Öka förskrivarens kunskaper om ögonstyrningsdatorer som samtalshjälpmedel och omgivningskontroll.

Efter genomgången utbildning ska förskrivaren ha kunskap om hur man kalibrerar och gör inställningar i de olika datorerna samt hur man kan göra enklare anpassningar i respektive program.

 

Innehåll:

  • Logoped och tekniker på KommSyn går igenom Tobii Dynavox datorer anpassade för ögonstyrning och medföljande programvara Communicator 5.
  • Genomgång av Picomeds datorer anpassade för ögonstyrning och medföljande programvara the Grid 3.
  • Du kommer att få prova på hur man kalibrerar och ställer in datorn, anpassar patientens startsida och hur man kan göra enklare ändringar i befintliga anpassningar.

 

Föreläsare:

Mirja Schill, Hjälpmedelskonsulent

Virre Kask, Hjälpmedelskonsulent

Catarina Molinder, Tekniker

 

Målgrupp:

Logopeder och arbetsterapeuter som träffar patienter med grava rörelsehinder som är i behov av ett samtalshjälpmedel med avancerat styrsätt.

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 


Kurstillfällen

Titel: Ögonstyrda datorer
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-20 08:30
2020-03-20 12:00
Plats: Kommsyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2020-03-12