Hjms Förskrivarutbildning: Tyngdtäcken

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte:

Ge förskrivaren kunskaper om Hjälpmedel Stockholms aktuella sortiment gällande tyngdtäcken

 

Innehåll:

Kort genomgång av förskrivningskriterier, upphandling, konsultationer mm.

Leverantörerna visar Hjälpmedel Stockholms aktuella och delvis nya upphandlade sortiment.

Möjlighet att prova de olika täckena kommer att finnas

 

Föreläsare:

Annica Hagander, Hjälpmedelskonsulent

Gertrud Ersson, Hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster med förskrivningsrätt för tyngdtäcken vilka förskriver från Hjälpmedel Stockholm

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternatitv anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se