Hjms Förskrivarutbildning: Rullstolsdyna Roho

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

 

Syfte: 

Förskrivaren ska lära sig anpassa ROHO-dyna för att ge användare bästa möjliga förutsättningar att sitt korrekt i rullstol.

 

Innehåll:

Utbildare och produktexpert från Permobil instruerar hur man använder och ställer in ROHOdyna för att ge varje användare bästa förutsättningar att sitt korrekt i rullstolen .

Focus är på sittdynorna ROHO-Quadtro Select och Hybrid Elit

 

Föreläsare:

Sebastian Håkansson, utbildare och produktexpert, Permobil

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se