Hjms Förskrivarutbildning: Lyftselar steg 2

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Syfte: 

Förskrivaren ska:

 • Få en fördjupad hjälpmedelskunskap gällande lyftselar med dess tillbehör.

 • Få uppdatering gällande vilka som selar som passar patienters olika behov

 • Få uppdatering gällande avtalat sortiment inom lyftselar och uppresningslyft.

 • Ges tankar och idéer på nya lösningar och metoder där standardlösningar inte fungerat.

 • Ges praktik att applicera sele när patient inte själv kan hjälpa till.

   

Innehåll:

 • Hitta rätt sele för aktuell situation.

 • Appliceringsmetoder i säng, på golv och i stol.

 • Tips om hur du minimerar smärta, tryck och skjuvning.

 • Tips och råd att få patient att resa sig upp och stå.

   

Föreläsare:

Martin Öhrn produktspecialist och utbildar, Handicare

Jonas Agnepil, produktspecialist och utbildare, Handicare

Annica Hagander, hjälpmedelskonsulent

Daniel Windå, hjälpmedelskonsulent

 

Målgrupp:

Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster/Fysioterapeuter med förskrivningsrätt gällande lyftselar

 

Krav på förkunskaper:¨

Deltagare ska ha deltagit i Förskrivarutbildning ”Lyftselar Steg 1” eller ha motsvarande kunskaper.

 

Kontakt:

 

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post:
hjmsutbildning.slso@sll.se