Hjms Förskrivarutbildning. Grundkurs sittande Webbinarium

Målgrupp: Arbetsterapeuter och Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Behörig att delta och anmäla sig:

För att du skall vara behörig att delta krävs att du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde. Du ska även vid förskrivningen beställa aktuella hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm.

Detta kurstillfälle genomförs som ett webbiarium kräver att deltagarna anmäler sig i par för att kunna utför de praktiska momenten som ingår i kursen  För att kunna delta sig måste därför på även en kollega ha en plats till detta webbinarium.  Ni gör var sin anmälan. Vid anmälan är krav att uppge namnet på deltagande kollega.

Kursen Syfte

Ge grundverktyg för att kunna utföra en sittanalys och ge patienten den mest optimala sittställningen utifrån sina förutsättningar

Denna halvdag ger dig:

  • Generella principer för att kunna göra en sittanalys på vuxen person och barn
  • Teori och praktik gällande sittande i rullstol.

För att kunna delta:

Du och din kollega behöver utöver dator med kamera även ha måttband/tumstock, brits eller matta på golvet samt skjutmått. I brist på skjutmått kan pärm/ böcker i kombination med ett måttband även fungera.

Genomförande av webbinarium:

En vecka innan kurstillfället kommer information inför kurstillfället. Det innehåller åhörarmaterial och den länk du ska koppla upp dig till vid kurstillfällets start.

Utöver teori gällande sittande i rullstol kommer du och in kollega att praktiskt  jobba ihop med fysiska undersökningar, måttagning och sittanalys.

Då detta är en halvdags webbinarium, kommer kursinnehållet från ordinarie heldagskurs att vara nedkortad. Vissa moment från heldagskursen kommer inte att ingår här, exempel grupparbete med patientfall.

 

Föreläsare:

Ann-Sofie Hult Hane, Hjälpmedelskonsulent

Jennie Holmén, Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kurstillfällen

Titel: Grundkurs sittande Webbinairum
Startdatum:
Slutdatum:
2020-09-23 13:00
2020-09-23 16:00
Plats: Webbinarium - inforamtion och länk kommer en vecka innan start.
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2020-09-16
Status: Inställd

Titel: Grundkurs sittande Webbinairum
Startdatum:
Slutdatum:
2020-09-24 13:00
2020-09-24 16:00
Plats: Webbinarium - information och länk kommer en vecka innan start.
Lediga platser: -1
Sista anmälningsdag: 2020-09-16
Status: Anmälningstiden har gått ut.