Hjms Förskrivarutbildning: Manuell rullstoll Cross 5-Mekarkurs

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Behörig att delta:

  • Du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde.

  • Din verksamhet beställer aktuellt sortiment från Hjälpmedel Stockholm.

Syfte:

Förskrivaren skall förstå vilka inställningsmöjligheter som stolen har, prova och få erfarenhet av hur dessa ställs in för att kunna känna sig trygg med att göra motsvararande inställningar på rullstol levererad med standardinställningar.

Förskrivaren skall uppleva hur stolens sitt- och köregenskaper förändras då stolens inställningar justeras.

Förskrivaren ska lära sig felsöka och åtgärda enklare fel.

 

Innehåll:

Teoretisk genomgång om av de anpassningar du kan göra på Cross5 

Praktiska övningar då du kommer bland annat att få prova att ändra sitthöjd, balansering av stolen, olika inställningar av rygg och sits.

 

Föreläsare:​

Josefina Frisk Produktspecialist och utbildare  Etac

Ingrid Mattsson, Jennie Holmén Hjälpmedelskonsulenter

Benny Lindström, Thord Larsson Hjälpmedelstekniker

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Kurstillfällen

Titel: Mekarkurs Cross 5
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-11 13:00
2020-11-11 16:30
Plats: Måsen Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2020-11-03

Titel: Mekarkurs Cross 5
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-12 08:30
2020-11-12 12:00
Plats: Måsen Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö.
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2020-11-03