HjmS Förskrivarutbildning: Manuell rullstol Cross 5 och 6, Mekarkurs, Webb

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.

  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska ske från Hjälpmedel Stockholm.

  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Kursen genomförs som Webinar genom Microsoft Teams. Din dator vilken behöver ha kamera och en mikron. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. 

Genomför tillsammans med säljare/utbildare från Etac. Kursen innehåller tyvärr inga praktiska moment. För att kursen ska ge mest för dig som deltar rekomenderar vi att ni anmäler och sitter tillsammans med kollegor.Varje person som deltar ska gör en egen anmälan.

 

Syfte:

Förskrivaren ska få  grundläggande kunskap gällande inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstol Cross.

 

Innehåll:

Genomgång av inställningsmöjligheter på allroundrullstol Cross 5. Dessa moment visas var för sig via film och demonstreras sedan även praktiskt. Du kommer inte själv att göra dessa moment vid kurstillfället.

Genomgång av beställningsunderlag i Beställningsportalen.

 

Föreläsare:

Annica Brodin, säljare och utbildare Etac

Ingrid Mattson , Jenny Holmén Hjälpmedelskonsulenter

Thord Björkande, Hjälpmedelstekniker

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm,  Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningshjälpmedel i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 


Tillfällen


Titel: Mekarkurs Cross 5 och 6
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-23 09:00
2021-09-23 12:00
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams.
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2021-09-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.