Hjms Förskrivarutbildning: Manuell rullstoll Cross 5-Mekarkurs -Webbinarium

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska ske från Hjälpmedel Stockholm.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha kamera och en mikron. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

Har du möjlighet till att delta ihop men en kollega är det att rekommendera. Det kommer at ger dig mer än om du sitter ensam vid datorn. Varje person som deltar ska gör en egen anmälan.

 

Syfte:

Ge grundläggande kunskap gällande inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstol Cross.

 

Innehåll:

Genomgång av inställningsmöjligheter på allroundrullstol Cross 5. Dessa moment visas var för sig via film och demonstreras sedan även praktiskt. Du kommer inte själv att göra dessa moment vid kurstillfället.

Genomgång av beställningsunderlag i Beställningsportalen.

 

Föreläsare:

Annica Brodin, säljare och utbildare Etac

Ingrid Mattson , Jenny Holmén Hjälpmedelskonsulenter

Thord Björkande, Hjälpmedelstekniker

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se