Kunskapsinformation om punktprevalensmätningar

Vi vänder oss i första hand till målgruppen omvårdnadschefer, hygienansvariga, sjuksköterskor, läkare med flera som har ett ansvar för punktprevalensmätningar av ARB, MRSA-personal, BHK och VRI men givetvis är även övriga intresserade välkomna!