Insiktsutbildning för en inkluderande arbetsplats

Vi som arbetsgivare behöver ”sänka tröskeln” och minska fördomar för att våga anställa fler människor med olika funktionsnedsättningar. I samarbete med Funktionsrätt Stockholms län, Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland (SRF), Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) ordnar därför Region Stockholm en utbildning där du får fördjupad förståelse och insikt kring olika funktionsnedsättningar med fokus på arbetslivet.

Vilka farhågor, fördomar och rädslor finns när det gäller att öppna upp och bemöta människor med funktionsnedsättningar inom arbetslivet? Vi alla behöver kunskaper utifrån oss själva, kollegor, studenter, praktikanter och kunder/patienter vi möter varje dag på jobbet.

Du får höra om lyckade exempel, prova på övningar som t.ex. hörsel, OCD/tvångssyndrom, autism, dyslexi, afasi och astma. Du kommer även att få ta del av personliga berättelser hur det kan vara att leva med dolda funktionsnedsättningar.

Vi behöver kunskap - vi behöver anställa kompetens - vi gör skillnad.

Målgrupp för utbildningen är handledare, chefer, HR och alla som är intresserade.

Välkomna!

Eva Bergman, Strategisk HR, Region Stockholm
Cecilia Lundberg, Strategisk HR. Region Stockholm
Funktionsrätt Stockholms län, SRF och DHR