Strålsäkerhet - Röntgen - För personal som arbetar med mammografi

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2018:5) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Markus Hulthén, Sjukhusfysiker, 072-5802982, 
markus.hulthen@regionstockholm.se 

Rebecca Elovsson, Sjukhusfysiker, 072-4662063,
rebecca.elovsson@sll.se