HjmS Förskrivarutbildning: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden, Webb

Målgrupp: Arbetsterapeut , Sjukgymnast/Fysioterapeut, Sjuksköterska, Logoped, Dietist,

Kriterier för att delta

Deltagaren ska ha egen (personlig) inloggning till Beställningsportalen vilken ägs av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Om egen inloggning saknas ber vi dig påbörjan ansökan. Se nedan hur det sker.

  • Genomför Socialstyrelsens E-utbildning "Förskrivning av hjälpmedel" och laddar ned det utbildningsbevis du får vid genomförd kurs.
  • På Beställningsportalens startsida finns vid platsen för inloggningen rubriken "Ansök om konto". Där kommer du behöva fylla i en del uppgifter om dig själv och den enhet för vilken du skall förskriva tekniska hjälpmedel. Kursintyg från E-utbildningen skall även laddas upp där.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha en mikron, gäran även en kamera.. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

 

Bakgrund

Förskrivare av medicintekniska hjälpmedel ska följa förskrivningsprocessens alla delar enligt Socialstyrelsens kurs, Förskrivning av hjälpmedel. Kursen är generell för hela Sverige.

Förutom att ha gått den kursen behöver förskrivare av hjälpmedel i Region Stockholm följa dess lokala regelverk, vilket är Hjälpmedelsguiden. I guiden står bl.a. för vilka behov man kan/inte kan förskriva hjälpmedel på regionens bekostnad och vad som är egenansvar. Beställning av hjälpmedel som ska förskrivas görs i systemet ”Beställningsportalen”. Beställning av hjälpmedel som ska förskrivas görs i systemet ”Beställningsportalen”.

Syfte

Ge förskrivaren konkret vägledning och förståelse för hur;

  • Det lokala regelverket Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet.
  • Beställningsportalens praktiskt används vid ett antal konkreta situationer.
  • Hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar för hjälpmedel är fördelat.

 

Innehåll

  • Verktyg för att hitta i Hjälpmedelsguiden och tolka regelverket
  • Verktyg för att i Beställningsportalen hitta hjälpmedel, lägga beställning och arbetsorder samt tolka och hantera brukarens hjälpmedelslista
  • Förklaring hur hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar fördelas
  • Vägledning om hur Hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt arbete

 

Föreläsare

Catarina Kling, hjälpmedelskonsulent

Mirja Schill, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillfällen


Titel: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden,
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-05 08:30
2021-10-05 12:30
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams.. Länk skickas ut inför webbinarium
Lediga platser: 41
Sista anmälningsdag: 2021-09-27