Förskrivarutbildning: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden, Webb

Målgrupp: Arbetsterapeut , Fysioterapeut/Sjukgymnast, Sjuksköterska, Logoped, Dietist, Synpedagog

Kriterier för att delta

Du förskriver hjälpmedel på regionens bekostnad.

Du ska ha egen (personlig) inloggning till Beställningsportalen vilken ägs av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. Om egen inloggning saknas ber vi dig påbörjan ansökan. Se nedan hur det sker:

  • Genomför Socialstyrelsens E-utbildning "Förskrivning av hjälpmedel" och laddar ned det utbildningsbevis du får vid genomförd kurs.
  • På Beställningsportalens startsida finns vid platsen för inloggningen rubriken "Ansök om konto". Där kommer du behöva fylla i en del uppgifter om dig själv och den enhet för vilken du skall förskriva tekniska hjälpmedel. Kursintyg från E-utbildningen skall även laddas upp där.

 

Kursens Genomförande

Webbianar där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha en mikrofon- gärna även kamera.. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

 

Bakgrund

Förskrivare av medicintekniska hjälpmedel ska följa förskrivningsprocessens alla delar enligt Socialstyrelsens kurs, Förskrivning av hjälpmedel. Kursen är generell för hela Sverige.

Förutom att ha gått den kursen behöver förskrivare av hjälpmedel i Region Stockholm följa dess lokala regelverk, vilket är Hjälpmedelsguiden. I guiden står bl.a. för vilka behov man kan/inte kan förskriva hjälpmedel på regionens bekostnad och vad som är egenansvar. Beställning av hjälpmedel som ska förskrivas görs i systemet ”Beställningsportalen”. Beställning av hjälpmedel som ska förskrivas görs i systemet ”Beställningsportalen”.

Syfte

  • Du får som förskrivaren konkret vägledning och förståelse för hur; Det lokala regelverket Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet.
  • Beställningsportalens praktiskt används vid ett antal konkreta situationer.
  • Hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar för hjälpmedel är fördelat.

 

Innehåll

Genomgång för att du ska  hitta i Hjälpmedelsguiden och kunna tolka regelverket. Du ges: 

  • Verktyg för att i Beställningsportalen hitta hjälpmedel, lägga beställning och arbetsorder samt tolka och hantera brukarens hjälpmedelslista
  • Förklaring hur hjälpmedelsverksamheten är organiserad i Stockholm och hur kostnadsansvar fördelas
  • Vägledning om hur Hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt arbete

 

Föreläsare

Catarina Kling, hjälpmedelskonsulent

Mirja Schill, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillfällen


Titel: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden,
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-18 08:30
2022-02-18 12:30
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams.. Länk skickas ut ca en veckan innan kurstillfället .
Lediga platser: 45
Sista anmälningsdag: 2022-02-02