Hjms Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 1 Webbinarium

Målgrupp. Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast.  

Behörig att delta:

För att du skall vara behörig att delta krävs att du har förskrivningsrätt för aktuellt sortimentsområde. Du skall även vid förskrivningen beställa dessa hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm. Om din verksamhet förskriver/beställer aktuellt sortimentområde från Sodexho kommer du inte att få användbart kursinnehåll vid en kurs hos Hjälpmedel Stockholm eftersom sortimentet skiljer sig mellan verksamheterna.

Kursen Syfte

Förskrivaren ska:

  • Kunna göra en korrekt bedömning om elrullstol är aktuellt eller ej.
  • Förstå vilket ansvar som förskrivaren har vid förskrivning av elrullstol
  • Förstå vad som ingår i den faktainsamling som krävs inför konsultation.
  • Få kunskap i för vilka steg som ingår i processen som leder fram till förskriven rullstol och en förståelse för den tid som hela dess förskrivningsprocess kräver.
  • Få baskunskaper gällande regelverket kopplat till elrullstol

Innehåll

En teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol.

Denna halvdag ger dig:

  • Förståelse av vilka faktorer som påverkar förutsättningar för att kunna använda en elrullstol
  • Redskap inför att göra en faktainsamling
  • Information om vad förskrivningen av elrullstol kräver av förskrivaren och brukaren

Inga praktiska moment eller genomgång av sortiment ingår i detta utbildningstillfälle. Rekommendation är att du även går "Förskrivarutbildning Elrullstol steg 2"

 

Genomförande av webbinarium:

Seminarium  där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha en kamera.  Du kommerca en veckan  inför kurstillfället att få länk till webbinarium, åhörarmaterial och intstruktioner hur du deltar. 

 

Föreläsare:

  • Marie Hultin       Hjälpmedelskonsulent 
  • Maria Björnfot   Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 


Kurstillfällen


Titel: Elrullstol Steg 1 Webbinarium
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-27 09:00
2020-10-27 12:00
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams .Länk skickas ut inför webbinarium
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2020-10-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.