Hjms Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 1- Webbinarium

Målgrupp. Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast.  

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.

  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm. Om din verksamhet förskriver/beställer aktuellt sortimentsområde från Sodexho kommer du inte att få användningsbart kursinnehåll vid en kurs hos Hjälpmedel Stockholm då sortimentet och rutiner skiljer sig mellan verksamheterna.

  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått grundkursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbinarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha kamera mikrofon och gärna kamera. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

 

Syfte:

Förskrivaren ska:

  • Kunna göra en korrekt bedömning om elrullstol är aktuell eller inte.

  • Förstå viket ansvar förskrivaren har vid förskrivning av elrullstol

  • Förstå vad som ingår i den faktasamling som krävs inför konsultation

  • Få kunskap om vilka steg som ingår i processen som leder fram till förskriven elrullstol och förståelse för den som tid som hela förskrivningsprocessen kräver

  • Få baskunskaper gällande regelverket kopplat till elrullstol

 

Innehåll:

En teoretisk grundkurs om stegen från tanke till förskrivning av elrullstol

 

Föreläsare:

Maria Björnfot, hjälpmedelskonsulent

Susanne Bergström, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm , Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningshjälpmedel i hemmet.
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 

Längd: 3 h 30 min


Tillfällen


Titel: Elrullstol Steg 1 Webbinarium
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-02 09:00
2021-09-02 12:00
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams .Länk skickas ut inför webbinarium
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2021-08-25
Titel: Elrullstol Steg 1 Webbinarium
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-08 09:00
2021-09-08 12:00
Plats: Onlineutbildning genom Microsoft Teams .Länk skickas ut inför webbinarium
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2021-09-01