Digital hållbarhetsfrukost: Klimat och hälsa

Klimat och hälsa - vad har klimatförändringarna för effekt på hälsan och hur påverkar det Region Stockholm?

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar som påverkar samhället såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Under året har COVID-19 drabbat världen med omedelbara och långtgående effekter.   

Charlotta Brask, hållbarhetschef Region Stockholm, ger sin bild av hur dessa kriser påverkar samhället och Region Stockholm, samt vilka lärdomar vi kan dra för att stärka hållbarhetsarbetet framöver.    

Maria Wolodarski, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset som utsetts till Årets Eldsjäl 2020, berättar om sitt engagemang i Läkare för miljön, om ledarskap och varför läkare behövs i arbetet mot klimatförändringarna.