Fördjupad strålsäkerhetsutbildning - Datortomografi

Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografiundersökningar och som behöver fördjupa sina kunskaper inom detta område.

Kursinnehåll:

  • Uppbyggnad
  • Dosautomatik, CARE Dose 4D, CARE kV
  • CARE Profile
  • Filter- Kernel
  • Iterativ rekonstruktion- ADMIRE
  • Bildkvalitet och stråldoser

Längd: 1 h

Förkunskapskrav
  • Grundläggande strålsäkerhet
Förkunskapskraven är inte uppfyllda.

Tillfällen


Titel: Utbildning i datortomografi
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-01 08:30
2022-10-01 09:30
Plats: Hus 52- Plan 3
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2022-10-01