Fördjupad strålsäkerhetsutbildning - Datortomografi

Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografiundersökningar och som behöver fördjupa sina kunskaper inom detta område.

Kursinnehåll:

  • Komponenter
  • Teknik och princip
  • Rekonstruktion av bilder
  • CT- nummer (HU)
  • Parametrar som påverkar stråldos och bildkvalitet
  • Stråldoser

Längd: 1 h

Förkunskapskrav
  • Grundläggande strålsäkerhet
Förkunskapskraven är inte uppfyllda.