Pascalutbildning

Flera lex Maria-anmälningar har gjorts sedan patienter drabbats av händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada på grund av bristande hantering av förskrivningsverktyget Pascal.Under december 2020 erbjuder verksamhetsstöd patientsäkerhet två separata utbildningstillfällen via Teams för bättre kunskap om Pascal.

Inom hälso-och sjukvården använder vi ett flertal olika system. Vissa är kända för att vara ”krångliga”. Ett exempel är Pascal, förskrivningsverktyg för patienter med dosdispenserade läkemedel (öppenvårdsdos).

Tanken är att en läkare och en sjuksköterska från enheter där öppenvårdsdos hanteras deltar vid utbildningstillfället, för att sedan informera vidare till kollegor. Önskvärt är att man redan har basala kunskaper om Pascal.

Du behöver inte ha Microsoft Teams installerat på din dator för att kunna delta. Mer information kommer efter kursanmälan.

Utbildningen hålls av en apotekare och specialist på Pascal.


Kurstillfällen


Titel: Pascalutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2020-12-03 14:00
2020-12-03 15:45
Plats: Via Teams
Lediga platser: 22
Sista anmälningsdag: 2020-12-02