Miljöombudsutbildning

Miljöombudsutbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågor och ge en inblick i hur region Stockholms miljöarbete är strukturerat.

Målgruppen för kursen är miljöombud och miljösamordnare anställda vid regionens bolag samt privata vårdgivare. 

Kursen omfattar två heldagar och ges digitalt via Teams. 

Datum och tid: 15/9 och 5/10, kl 09:00-16:00. Anmälan gäller båda dagarna

Kostnaden för kursen är 2 700 kr.

Kursens innehåll:

  • Omvärld och miljöarbete inom Region Stockholm
  • Ledningssystem och Miljöombud/miljösamordnares vardag i miljöarbetet
  • Kemikalier och läkemedel
  • Workshop/gruppdiskussioner – Möjlighet för deltagare att diskutera och dela erfarenheter av lyckade och mindre lyckade exempel på miljöarbete från sin arbetsplats
  • Klimat
  • Upphandling och inköp
  • Resurseffektivitet och avfallshantering
  • Beteende och Kommunikation
  • Livsmedel och hållbara patientmåltider

Tillfällen


Titel: Miljöombudsutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-15 09:00
2021-10-05 16:00
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2021-09-08
Status: Startat