Digital hållbarhetsfrukost 13/4: Finansiering för hållbar utveckling

Hur kan lån som Region Stockholms tar driva mot en hållbar utveckling? Hur fungerar det och vad gör det för skillnad i praktiken? Den här morgonen får du veta hur Region Stockholms arbetar med hälsoobligationer och gröna obligationer.

Hälsoobligation - för att minska lidande och sänka kostnader

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett pilotprojekt av prevention kring diabetes typ 2 vård med en Health Impact Bond, en så kallad Hälsoobligation. Den finansiella obligationsmodellen som har tagits fram är den första kända i sitt slag, även internationellt. Syftet är att både minska lidande och sänka kostnader.

Gröna obligationer – lån för hållbarhetsinvesteringar

Gröna obligationer är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar, och samtidigt finansiera projekt i länet som har en tydlig hållbarhetsprofil. Till exempel bygget av Nya Karolinska Solna och Roslagsbanans upprustning.

Idag är Region Stockholm den största regionala och kommunala utgivaren av gröna obligationer på den svenska marknaden. Nästan 60 procent av Region Stockholms låneportfölj utgörs av grön finansiering. Genom att vara en pionjär inom detta område är Region Stockholm en viktig aktör i arbetet med att lösa miljö- och klimatutmaningar för kommande generationer.

Föreläsare:

  • Frida Korneliusson, VD för AB SLL Interfinans
  • Disa Hammar, Skuldförvaltare på AB SLL Internfinans
  • Carolina Andrén Eriksson, hållbarhetscontroller på Hållbarhet och Internationella frågor, regionledningskontoret

Seminariet hålls via Teams och du anmäler dig nedan.

Välkommen!