GCP Introduktion

Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver en grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

Syftet med kursen är att ge dig tillräcklig kunskap om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Vid frågor kontakta Helene Sjöö, e-post; Helene.sjoo@sll.se alt kta.karolinska@sll.se


Tillfällen


Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-23 12:30
2021-09-23 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2021-09-22
Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-19 12:30
2021-10-19 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2021-10-18
Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-14 12:30
2021-12-14 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2021-12-13