Hjms Förskrivarutbildning: Samtalsapparater och Ögonstyrning

Målgrupp: Arbetsterapet och Logopeder 

Förskrivare som möter patienter vilka är i behov av högteknologiska samtalshjälpmedel.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium där du deltar på distans via din dator vilken behöver ha en mikron och gärna en kamera. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. Du kan med samma länk ladda ned Microsoft Teams.

 

Syfte:

Förskrivaren ska få ha kunskap om vilka produkter som finns att förskriva inom området samtalsapparater och ögonstyrningsdatorer.

 

Innehåll:

Logopeder på KommSyn går igenom det förskrivningsbara sortimentet gällande samtalsapparater och ögonstyrning.

Du får en presentation av de nya produkterna i sortimentet och deras programvaror.

Kurstillfället kommer ge tillfälle till diskussion om vilka hjälpmedel som skulle kunna vara aktuella för olika patientgrupper.

 

Föreläsare:

Agnes Fogelberg, hjälpmedelskonsulent

Mirja Schill, hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm, Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningshjälpmedel i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se


Tillfällen


Titel: Nytt sortiment Samtalsapparater och Ögonstyrning
Startdatum:
Slutdatum:
2021-09-03 09:00
2021-09-03 12:30
Plats: Onelineutbildning genom Microsoft Teams. En vecka innan kurstillfället kommer kallelse som innehåll länk.
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2021-09-01