EDIT Begäran om allmän handling

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en introduktion till det ansvar och regelverk som finns vid utlämnande av allmän handling och trafikförvaltningens rutin vid hantering.