Process för utlämnande av allmän handling, trafikförvaltningen

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en introduktion till det ansvar och regelverk som finns vid utlämnande av allmän handling och trafikförvaltningens rutin vid hantering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar på förvaltningen. 

Kontaktperson

Samandra Khayer, Grupp Informationshantering, samandra.khayer@regionstockholm.se

Alexandra Ekeroth Foster, Grupp Informationshantering, alexandra.ekeroth-foster@regionstockholm.se