Grundutbildning i kliniska prövningar

KTA erb­juder en två-dagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. 

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

Vid frågor kontakta Helene Sjöö, e-post; Helene.sjoo@regionstockholm.se alt kta.karolinska@regionstockholm.se

Kostnad: 6400 kr