Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 1

Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor verksamma inom akut hjärtsjukvård eller angränsande verksamhet som möter hjärtpatienter i sitt vardagliga arbete. 


Hjärtsjukvård för sjuksköterskor - Steg 1, Region Stockholm

Detta är en samordnad utbildning mellan Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Utbildningen är den första utbildningen av tre steg och riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under tre heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi.
 

Kvalifikationer
Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård/kardiologisk akutsjukvård eller mottagningsvård inom området. Önskvärt är att ha en yrkeserfarenhet inom området på minst 3-6 månader. Det är rekommenderat att ha en genomgången och godkänd utbildning i A-HLR.  

 

Kostnad
Deltagare som arbetar inom Hjärtkliniken och Tema Hjärta/kärl på samordnande sjukhus faktureras ej. För deltagre från externa kliniker och sjukhus faktureras 2000:-/dag per deltagare.


Kursmål
Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper för arbete på vårdavdelningar eller mottagning med inriktning kardiologi eller vårdavdelningar som möter kardiologiska patienter i sitt vardagliga arbete.  

 

Inför utbildningen
Inför utbildningen rekommenderar vi att, utifrån kursinnehållet, läsa på relevanta kapitel inom vardera område: Hjärtsvikt, arytmier, EKG-tolkning samt akut koronart syndrom.


Rekommenderad kurslitteratur:

 

Kursinnehåll*

Dag 1 – Arytmi

 • Retledningssystemet
 • Bradyarytmier: Orsak, symtom, utredning och behandling
 • Takyarytmier: Orsak, symtom, utredning och behandling
 • Pacemaker- och ICD-behandling
 • Basal EKG-tolkning


Dag 2 – Hjärtsvikt

 • Hjärtat:  Repetition av anatomi, fysiologi, funktion och hemodynamik.
 • Hjärtsvikt: Orsak, symtom, behandling.
 • Klaffsjukdomar: Orsak, utredning och behandling
 • Omvårdnad och egenvård vid hjärtsvikt


Dag 3 – Ischemi

 • Koronara syndrom (akut/kroniskt): Orsak, symtom, utredning och behandling
 • Bröstsmärta och differentialdiagnoser: Ex. Aortadissektion, takotsubo
 • Basal EKG-tolkning vid ischemi
 • Omvårdnad vid koronart syndrom
 • Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom: Egenvård, fysioterapi, livsstil och kost.

 

*Kursinnehållet kan komma att variera beroende på aktuella händelser och aktuell forskning

 

Ansvariga i utbildningsnätverket för hjärtkurserna i Region Stockholm:
 

Karolinska Universitetssjukhuset
Jennifer Silnicki
076-8506032
jennifer.silnicki@regionstockholm.se                      


Danderyds sjukhus
Markus Karlsson
08-123 591 80
Marcus.karlsson@regionstockholm.se

 

Capio St. Görans sjukhus
Sara Hillström                    
Sara.hillstrom@capiostgoran.se                                          


Södersjukhuset
Sandra Annerstedt
072-456 49 85
Sandra.annerstedt@regionstockholm.se


Tillfällen


Titel: Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-08 08:30
2024-10-10 16:30
Plats: Dag 1: St Görans Sjukhus, Dag 2: Karolinska Huddinge, Dag 3: Danderyds sjukhus. (Föreläsningssal och schema informeras i separat mail 1-2 veckor före kursstart)
Lediga platser: 41
Sista anmälningsdag: 2024-10-01
Status: Registreringen öppnar 2024-08-01