Hjärtsjukvård för Undersköterskor - Steg 2

Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 2 av 2 i Hjärtsjukvård för undersköterskor och riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en lite högre/mer avancerad nivå.


Hjärtsjukvård för undersköterskor - Steg 2, Region Stockholm

Detta är en samordnad utbildning mellan Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Utbildningen är en påbyggnadskurs riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en högre nivå.

 

Kvalifikationer
Utbildningen riktar sig till undersköterskor som arbetar inom kardiologisk akutsjukvård med yrkeserfarenhet minst 2-3 år inom området. Krav att man har gått steg 1 och godkänd S-HLR utbildning innan utbildningen.

 

Kostnad
Deltagare som arbetar inom Hjärtkliniken och Tema Hjärta/kärl på samordnande sjukhus faktureras ej. För deltagre från externa kliniker och sjukhus faktureras 2000:-/dag per deltagare.

 

Mål
Utbildningens mål är att ge fördjupad kunskap för omvårdnadsarbete på akutsjukvårdsavdelning med inriktning kardiologi.

 

Inför utbildningen
Innan utbildningen rekommenderas inläsning av hjärtlungfondens alternativt 1177 vårdguidens patientinformation om: Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar och hjärtklaffsjukdomar.

 

Kursinnehåll*

Dag 1

 • Hjärtsvikt: Omvårdnad vid akut hjärtsvikt
 • Hjärtpump och transplantation
 • Livshotande arytmier
 • Hjärtdiagnostik
 • Nutrition vid hjärtsjukdom
 • Förvirring vid hjärtsjukdom


Dag 2

 • MINOCA
 • Thoraxkirurgi
 • Vård efter hjärtstopp
 • Ischemi & EKG-tolkning
 • Valfritt ämne relevant för tiden


*Kursinnehållet kan komma att variera beroende på aktuella händelser och aktuell forskning

 

Ansvariga i utbildningsnätverket för hjärtkurserna i Region Stockholm:
 

Karolinska Universitetssjukhuset
 

Jennifer Silnicki
076-8506032
jennifer.silnicki@regionstockholm.se                      


Danderyds sjukhus
Markus Karlsson
08-123 591 80
Marcus.karlsson@regionstockholm.se
 

Capio St. Görans sjukhus
Sara Hillström                    
Sara.hillstrom@capiostgoran.se                 

                                             

Södersjukhuset
Sandra Annerstedt
072-456 49 85
Sandra.annerstedt@regionstockholm.se