Hjärtsjukvård för Undersköterskor - Steg 1

Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är den första utbildningen av två steg och riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi.


Hjärtsjukvård för undersköterskor - Steg 1, Region Stockholm

Detta är en samordnad utbildning mellan Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Utbildningen riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen är den första av två steg och ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en grundläggande nivå. 

 

Kvalifikationer
Utbildningen riktar sig till undersköterskor som arbetar inom kardiologisk akutsjukvård med yrkeserfarenhet minst 3-6 månader inom området. Rekommendation är genomgången och godkänd S-HLR utbildning före kursstart.

 

Kostnad
Deltagare som arbetar inom Hjärtkliniken och Tema Hjärta/kärl på samordnande sjukhus faktureras ej. För deltagare från externa kliniker och sjukhus faktureras 2000:-/dag per deltagare.

 

Mål
Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskap för omvårdnadsarbete på akutsjukvårdsavdelning med inriktning kardiologi.

 

Inför utbildningen
Innan utbildningen rekommenderas inläsning av hjärtlungfondens alternativt 1177 vårdguidens patientinformation om: Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar och hjärtklaffsjukdomar.

 

Kursinnehåll*
 

Dag 1

 • Hjärtat: Anatomi och fysiologi
 • Hjärtsvikt
 • NEWS2
 • TUFF & riskbedömningar
 • Palliativ vård
 • Etik och bemötande
   

Dag 2

 • EKG och arytmier
 • Pacemakerbehandling
 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Angio/PCI
 • Sekundärprevention
 • Fysioterapi vid hjärtsjukdom

 

*Kursinnehållet kan komma att variera beroende på aktuella händelser och aktuell forskning

 

Ansvariga i utbildningsnätverket för hjärtkurserna i Region Stockholm:
 

Karolinska Universitetssjukhuset
 

Jennifer Silnicki
076-8506032
jennifer.silnicki@regionstockholm.se                      


Danderyds sjukhus
Markus Karlsson
08-123 591 80
Marcus.karlsson@regionstockholm.se
 

Capio St. Görans sjukhus
Sara Hillström                    
Sara.hillstrom@capiostgoran.se                 

                                           

Södersjukhuset
Sandra Annerstedt
072-456 49 85
Sandra.annerstedt@regionstockholm.se

 


Tillfällen


Titel: Hjärtsjukvård för Undersköterskor - Steg 1
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-13 08:30
2024-11-14 16:30
Plats: Danderyds sjukhus (Föreläsningssal och schema informeras i separat mail 1-2 veckor före kursstart)
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2024-11-01
Status: Registreringen öppnar 2024-09-01