Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 3

Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 3 av 3 som ges under två heldagar och riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk akutsjukvård eller angränsande verksamheter.


Hjärtsjukvård för sjuksköterskor - Steg 3, Region Stockholm

En samordnad utbildning mellan Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Utbildningen är en påbyggnadskurs som ges under två heldagar och riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk akutsjukvård eller angränsande verksamheter.

 

Kvalifikationer
Sjuksköterskorna bör ha genomgått tidigare kurser i hjärtsjukvård ”hjärtsjukvård för sjuksköterskor” steg 1 och steg 2. Medarbetaren rekommenderas därefter ha hunnit arbeta minst två till tre år som sjuksköterska. Arbete inom hjärtintensivvård eller motsvarande intermediärvård/IVA-vård är rekommenderat. 

 

Kostnad
Deltagare som arbetar inom Hjärtkliniken och Tema Hjärta/kärl på samordnande sjukhus faktureras ej. För deltagre från externa kliniker och sjukhus faktureras 2000:-/dag per deltagare.


Kursmål
Utbildningens mål är att ge utökad och avancerad kunskap inom hjärtintensivvård och omvårdnad av kardiologiska patienter med specifika kardiologiska tillstånd.

Målet är att få förståelse för vilka kardiologiska patientgrupper som finns, vilket behov av vård och omvårdnad som dessa patienter har, hur vårdkedjan ser ut för en kritiskt hjärtsjuk patient samt hur denna patient kan komma att vårdas på sin egen enhet i förstadiet, under tiden och i efterförloppet.

 

Inför utbildningen
Inför utbildningen rekommenderar vi att, utifrån kursinnehållet, läsa på relevanta kapitel i behandlingsprogrammet för hjärtsjukvård i Region Stockholm, 2022. Hjärt- och kärlsjukdomar - Kunskapsstöd för vårdgivare (kunskapsstodforvardgivare.se)

Det är också bra att läsa på grunderna i syra-basbalansen och blodgastolkning om man sedan tidigare ej har dessa grundkunskaper.

 

Rekommenderad kurslitteratur:

 • Henriksson, O. & Lennermark, I. (2017). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans. (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur.

 

Kursinnehåll:*

Dag 1 – Den svårt sjuka hjärtintensivvårdspatienten och avancerad kardiologisk vård

 • Avancerad läkemedelsbehandling inom hjärtintensivvård
 • Blodgastolkning och syra-basbalans
 • Non-invasiv ventilatorbehandling
 • Hemodynamiska parametrar
 • Invasiv tryckmätning (Artätryck och CVP)
 • Omvårdnad vid hjärtintensivvård


Dag 2 – Avancerad och specifik kardiologi

 • Hjärtpump: LVAD/BiVAD
 • ECMO
 • Hjärttransplantation
 • GUCH – medfödda hjärtfel
 • Specifika och aktuella områden inom kardiologisk vård
 • Relevant forskning som är aktuellt i tiden 


*Kursinnehållet kan komma att variera beroende på aktuella händelser och aktuell forskning

 

Ansvariga i utbildningsnätverket för hjärtkurserna i Region Stockholm:
 

Karolinska Universitetssjukhuset

Jennifer Silnicki
076-8506032
jennifer.silnicki@regionstockholm.se   
                  


Danderyds sjukhus
Markus Karlsson
08-123 591 80
Marcus.karlsson@regionstockholm.se

 

Capio St. Görans sjukhus
Sara Hillström                    
Sara.hillstrom@capiostgoran.se                 


Södersjukhuset
Sandra Annerstedt
072-456 49 85
Sandra.annerstedt@regionstockholm.se

 

 


Tillfällen


Titel: Hjärtsjukvård för sjuksköterskor - steg 3
Startdatum:
Slutdatum:
2024-12-04 08:30
2024-12-05 16:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, HUDDINGE (Föreläsningssal och schema informeras i separat mail 1-2 veckor före kursstart)
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2024-11-18
Status: Registreringen öppnar 2024-09-16