Miljöombudsutbildning 2022

Miljöombudsutbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågor och ger en inblick i hur region Stockholms hållbarhetsarbete är strukturerat.

Målgruppen för kursen är miljöombud och miljösamordnare anställda vid regionens bolag eller hos privata vårdgivare. 

Kursen omfattar två heldagar och genomförs via Teams vid två tillfällen 2022. 

Kurs 1 våren 2022: 
Datum och tid: 28/4 och 10/5, kl 09:00-16:00. Anmälan gäller båda dagarna.

Kurs 2 hösten 2022:
Datum och tid: 4/10 och 20/10, kl 09:00-16:00. Anmälan gäller båda dagarna

Kostnaden för kursen är 2 700 kr/deltagare.

Kursens ämnesområden och innehåll:

  • Omvärld och miljöarbete inom region Stockholm
  • Ledningssystem och Miljöombud/miljösamordnares vardag i miljöarbetet
  • Kemikalier och läkemedel
  • Klimat
  • Upphandling och inköp
  • Resurseffektivitet och avfallshantering
  • Beteende och Kommunikation
  • Livsmedel och hållbara patientmåltider
  • Gruppdiskussioner – möjlighet för dig som deltagare att diskutera och dela erfarenheter med andra i liknande roller