Förskrivarutbildning: Kompression, Uppföljning workshop standardprodukter

INSTÄLLT! 

Kriterier för att delta

  • Du har förskrivningsrätt för det sortiment som denna workshop avser.
  • Du förskriver eller kommer att förskriva kompressionsmaterial i Region Stockholm.
  •  

Kursens genomförande

Fysiskt kurstillfälle - Workshop.

Lokal: Rymliga lokaler på Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) Tomtebodavägen 12A, plan 3, Solna.

Vi följer SLSO rekommendationer gällande restriktioner till följd av Covid 19. Därav kan kurstillfället komma att ställas in. Du får mer information i kallelsen ca en vecka innan kurstillfället. 

 

Syfte

Ge dig fördjupad kunskap om sortimentet kompressionsmaterial.

 

Innehåll

Utbildningstillfället är en workshop - uppföljning av tidigare workshop om standardprodukter.

Produktdemonstration.

Möjlighet att ställa frågor samt ha ett erfarenhetsutbyte med leverantörer, kollegor och hjälpmedelskonsulent.

 

Föreläsare

Christina Snöbohm, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent, FHH.

Leverantörer av förskrivningsbara kompressionsmateriel.

 

Anmälan 

Du som inte har din anställning inom Region Stockholm behöver ha ett personligt konto för att kunna anmäla dig. Kontot skapar du i samband med din första anmälan- då du klickar Gå till anmälan på valt kurstillfälle. Följ lathunden du får upp i ny flik i webbläsaren genom att klicka denna länk: Lathund för dig som är anställd hos privat vårdgivare eller i kommun

 

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälan efter sista möjliga dag kontakta:

Lena Tinglöf

Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se