Grundutbildning för etikombud och etikrepresentanter

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i ditt uppdrag som etikombud eller etikrepresentant. Målet med utbildningen är att få grundläggande kunskaper i medicinsk etik, förståelse för hur etik appliceras i den kliniska vardagen samt kunskap i hur man kan leda etiska reflektion och diskussioner.

Utbildningen består av fem tillfällen, vi träffas digitalt. Dag 3 planeras att vara en fysisk träff, det är dock beroende på det rådande läget. 

Dag 1 Tisdag 26 april 2022 kl. 13.00-16.00

 • Grundläggande etik
 • Etisk plattform för prioriteringar
 • Vårdetiska begrepp

Dag 2 Tisdag 7 juni 2022 kl. 13.00-16.00

 • Grundläggande etik, forts.
 • Professionsetik

Dag 3 Tisdag 6 september 2022 kl. 13.00-16.00

 • Etiska dilemman/konflikter
 • Etisk analys (praktisk övning)

Dag 4 Tisdag 18 oktober 2022 kl. 13.00-16.00

 • Mänskliga rättigheter
 • Normer och jämlik vård
 • Nationella minoriteter

Dag 5 Tisdag 29 november 2022 kl. 13.00-16.00

 • Patientautonom
 • Fördjupning i särskilda områden