Användning av register i klinisk forskning - en värdefull resurs

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin och genomförs 2023 fysiskt på plats 27-28 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin samt patientföreträdare. Kursen hålls under två dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng. 

Omfattning:

Kursen hålls under 2 dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng. 

 

Målgrupp: 

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin 

 

Innehåll:

Genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

 

Pris:

1 400 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från näringsliv)

 

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.