ST Geriatrik "Kardiologiska sjukdomar med geriatriskt perspektiv" 14 september

Seminarium för ST läkare i Geriatrik

 

Målgrupp

ST läkare i Geriatrik

 

Delmål

 

Kursgivare

ST studierektorer Geriatrik

 

Föreläsare:

Johannes Linke, specialist i geriatrik och kardiologi. 

Datum och tId:

Den 14 september, klockan 13.15 - 16.30 med fikapaus

 

Plats

Josabethssalen Sabbatsbergssjukhus

 

Kontakt

Anmälan sker via mejl senast fredagen den 9 september:

anneli.lagerqvist@regionstockholm.se

Uppge eventuella allergier i mejlet