Hbtq-diplomering - påfyllnad/intro

Påfyllnadsutbildning för den som arbetar i hbtq-diplomerad verksamhet och som ej gått utbildningen, samt för dig som är nyfiken på hbtq-diplomeringen.

Denna utbildningsdag är främst till för dig som arbetar i en hbtq-diplomerad verksamhet men som inte deltagit i grundutbildningen tillsammans med dina kollegor. Dagen vänder sig också till dig som vill ha en grundkurs i hbtq-frågor och normkritik men kanske arbetar i en verksamhet som ännu inte genomgått hbtq-diplomeringen. Kursen ger en introduktion till hbtq-begreppet samt en översikt av hälsoläget i hbtq-gruppen. Kursen innehåller dessutom konkreta exempel på bemötandefrågor och erbjuder en möjlighet att reflektera över hur vården kan tillgängliggöras för fler. Kursen erbjuder en introduktion till normkritiskt arbete som är det sätt Region Stockholms hbt-policy anger som det arbetssätt som skall användas.