Webbinarium: Basseminarium för nya rehabkoordinatorer 24 november 2022

Ett webbinarium som fokuserar på praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen. Seminariet riktar sig främst till dig som är ny i rollen som rehabkoordinator.

Kursinnehåll

  • Rehabkoordinatorns uppdrag – stöd till individen, intern samordning, extern samverkan
  • Försäkringskassans roll och uppdrag i sjukskrivnings- och rehabprocessen
  • Försäkringsmedicin, sjukskrivnings- och rehabprocessen

Mål och syfte

Syftet med seminariet är att förmedla praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen. Seminariet riktar sig främst till dig som är ny i rollen som rehabkoordinator. I lärarpanelen ingår rehabkoordinator, försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och lokalt samverkansansvarig från Försäkringskassan.

Målgrupp

Nya rehabkoordinatorer inom sjukhuskliniker och specialiserad öppenvård inklusive vårdval i Region Stockholm, exklusive psykiatri och primärvård. Seminariet kan även vara av intresse för andra berörda hälsoprofessioner och chefer.

Förkunskaper

Det finns en lista över och länkar till självstudier som ska genomföras innan kursen på Camm's hemsida (länk)

Kursgivare

Försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin.

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på Camm's hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2022-11-18.

Antalet deltagare är begränsat till max 25 personer.

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Kontakt

Har du frågor...

Susanna Wigelius
leg. fysioterapeut, rehabkoordinator  

E-post: Susanna.wigelius@regionstockholm.se

------------

Fredrik Johansson
Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post:  Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

------------

Lotta Danielsson
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se