Miljörevisionsutbildning

Tredagarsutbildning där medarbetare i Region Stockholm får kunskap om miljöledning och kraven i ISO 14000:2015 och kunskap och färdighet i intern revision.

Syfte

Syftet med utbildningen är att medarbetare inom Region Stockholm ska erhålla kunskap om miljöledning och kraven i ISO 14001:2015 samt kunskap och färdighet i intern revision.

Målgrupp

Utbildningen är ämnad för medarbetare inom Region Stockholm som har behov av kunskap och färdigheter inom intern miljörevision.

Genomförande

Utbildningen genomförs fysiskt i Region Stockholms och Karolinska sjukhusets lokaler.

Heldagsutbildning i ISO 14001:2015
Måndag den 19 september 2022

Heldagsutbildning i intern revision
Onsdag den 21 september 2022

En dags revisionspraktik
Måndag den 24 oktober 2022
Genomförs i samband med Karolinska sjukhusets planerade internrevision.

Utbildningsledare
Melissa More från Good Point

Pris
Pris för deltagande i utbildningen är 10 000 SEK per kursdeltagare.

Fakturering och övriga villkor
Anmälan för deltagande i utbildningen ska göras senast 22 augusti 2022 

Frågor besvaras av Maria Wahlberg, Hållbarhet och internationella frågor,
Mobil: 072-459 68 92
E-post: maria.m.wahlberg@regionstockholm.se

  • Anmälan inkluderar alla tre kurstillfällena
  • För att utbildningen ska genomföras krävs minst 6 anmälda deltagare.
  • Vid avanmälan senare än två veckor före första utbildningsdagen faktureras 50 procent av deltagaravgiften.
  • Fakturering för deltagande i kurs sker till respektive kursdeltagare efter genomförd utbildning.
  • Betalningsvillkor 30 dagar netto.
  • På angivna priser tillkommer mervärdesskattTillfällen


Titel: Heldagsutbildning i ISO 14001:2015
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-19 08:00
2022-09-19 16:00
Plats: Utbildningen genomförs fysiskt i Region Stockholms och Karolinska sjukhusets lokaler
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: 2022-08-22
Titel: Heldagsutbildning i intern revision
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-21 08:00
2022-09-21 16:00
Plats: Utbildningen genomförs fysiskt i Region Stockholms och Karolinska sjukhusets lokaler
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: En dags revisionspraktik
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-24 08:00
2022-10-24 16:00
Plats: Utbildningen genomförs fysiskt i Region Stockholms och Karolinska sjukhusets lokaler
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.