Hjms Förskrivarutbildning: Mekarkurs Cross 5

Syfte kurstillfället 

Förskrivaren skall förstå vilka inställningsmöjligheter som stolen har, prova och få erfarenhet av hur dessa ställs in för att kunna känna sig trygg med att göra motsvararande inställningar, på rullstol levererad med standardinställningar. Förskrivaren skall uppleva hur stolens sitt- och köregenskaper förändras då stolens inställningar justeras.

Innehåll

Teoretisk genomgång varvas med praktiska övningar om vilka inställningar man kan göra på Cross 5. Du kommer bland annat  att få prova att ändra sitthöjd, balansering av stolen, olika inställningar av rygg och sits. Teoretisk genomgång om av de anpassningar du kan göra på  Cross5 blandas med praktiska övningar.

Föreläsare

Josefina Frisk  Försäljare Etac

Ingrid Mattsson, Veronika Havjar Hjälpmedelskonsulenter

Benny Lindström, Thord Larsson Hjälpmedelstekniker

Utbildningstillfället vänder sig till:                        

Leg Arbetsterapeut, Leg Fysioterapeut/ Sjukgymnast som förskriver hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se