Hjms Förskrivarutbildning: Elektroniska kalendrar Steg 1. Handi5 SW, Handikalender och Handi One

 

Syftet:Öka förskrivarens kunskap med teori och praktik i Handi5 SW, Handikalender och Handi One.

Innehåll: Genomgång av kalender-funktionen i  Handi5 SW för Android, Handikalender för iOs och nya handdatorn Handi One. En representant från företaget Abilia AB går igenom grunderna i de olika kalenderalternativen.

Du får en teoretisk och praktisk utbildning.Kursen är för dig som möter patienter med behov av planering- och minnesstöd i sin vardag.

Föresläsare:

Emilie Gerde produktspecialist och utbildare , Abilia AB

Ann-Sofie Eriksson; Hjälpmedelskonsulent

Lena Olin, Hjälpmedelskonsulent

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se