Hjms Förskrivarutbildning: Förskrivningsbara Kognitionshjälpmedel

 

Syftet:Med teori och praktik öka förskrivarens kunskap om förskrivningsbara kognitionshjälpmedel.

Innehåll: En teoretisk och praktisk utbildning i alla förskrivningsbara kognitionshjälpmedel (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner Large vilka har egna kurstillfällen).

Kursen är för dig som möter patienter med behov av planering- och minnesstöd i sin vardag.

Föresläsare: Ann-Sofie Eriksson Hjälpmedelskonsulent och  Lena Olin Hjälpmedelskonsulent

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se