Schizofreni och liknande tillstånd i fokus

Fysisk regional konferens "Schizofreni och liknande tillstånd i fokus" som hålls på 7A Posthuset, vasagatan 28 i Stockholm med möjlighet att deltaga på länk. OBS! Fysiska platser platser är slut! för digital medverkan maila: anna.ma.bergman@regionstockholm.se

Nu är hela det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet schizofreni lanserat från förstagångsinsjuknade till fortsatt vård och stöd. Därför bjuder den regionala arbetsgruppen (RAG) schizofreni tillsammans med processägargruppen psykos, SLSO in till en fysisk konferens..

Sista dag för fysisk anmälan är 21 mars, därefter får man för digital anmälan maila: anna.ma.bergman@regionstockholm.se

Program: 
08.30                 Registrering och kaffe med smörgås
09.00                 Seminariet startar, Johan Franck, Ordförande regionalt programområde psykisk hälsa och moderator Klas Sundström
09.10                 Riktlinjer, kunskapsstyrning och vård och stöd vid psykos
. Maria Skott, Ordförande NAG och RAG schizofreni
09.45                 Presentation av den regionala arbetsgruppen schizofreni (RAG) och processägargruppen SLSO, Sabina Bonde och Paulina Slazak
10.00                 Kaffe
10.30                 Två parallella spår, välj ett
                          a. Symtombild, betydelse för diagnostik, behandling – ¨könsskillnader, Iris Sommer (föreläser digitalt på engelska)
                          b. Kommunens möjligheter och hinder att arbeta med återhämtning – brukarorganisationernas roll. Katarina Grim
12.00                 Lunch serveras till alla deltagare
13.00                 Ny nationell anhörigstrategi, NKA Ingrid Lindholm
13.50                 Paus
14.00                 OPUS, Marianne Melau, specialiserad tidig insats för unga vuxna med psykos, en psykosocial intervention
                          - teambaserad behandling som involverar familjen
14.50                 Fika
15.20                 Fortsättning OPUS
16.10                 Sammanfattning och avslutning

Om du redan har ett konto på Lärtorget använder du samma lösenord som du skapade när du först registrerade dig. Om du inte minns ditt lösenord, gå till Lärtorgets startsida för att återställa lösenordet. Om problem med registrering kvarstår, gå in på lartorget.sll.se och klicka på ”Kontakta oss & support” för vidare hjälp.